Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Eva Bergfors, kassör: Göran Wickman, sekreterare: Ebba Åslund, ledamöter: Mats Fogel, Inger Petri, Birgitta Carle-Kjellbert, suppleanter: Anna Wahlo och  Karin Larsson,

Spelledare: I huvudsak Ebba Åslund, även flera av lagets medlemmar har varit ledare vissa kvällar och spelningar.

Övriga förtroendevalda:

Revisorer: Cynthia Zetterqvist och Ulf Kock, suppleant: Ingalill Brattorp

Valberedning:  EvaBritt Bergström och Jan Lundin

Medlemsantal:

Vid utgången av 2018 hade laget 46 medlemmar.

Hemsida och facebook:

Laget har en hemsida: faluspelmanslag.se

Laget har även en Facebookgrupp

Övningar:

Laget har haft 38 övningskvällar under torsdagar, på Stefansgården; kl 18.30-21.30. Övningarna drivs i studiecirkelform via Sensus. Deltagarantalet har varit mellan 15 och 30 personer per kväll. 13 december var årets sista övningskväll.

Offentliga spelningar:

25 januari spel på Daljunkaregården

8 februari spel på Falu folks årsmöte Gamla Elverket

16 mars spel till dans Lerdalsstämman

22 mars spel på Daljunkaregården

20 juni midsommarspel på Daljunkaregården

30 juni spel till dans på stämman i Leksand

2 juli spel till dans i Svaben

4 juli spel till dans i Bingsjö

10-15 juli spelningar under Nordlek – Stadsparken, Hopptornets café, avslutningsceremoni samt dansspel i Jalas arena

27 juli dansspelning i Boda

9 september spel vid Åsbobacken, kyrkans familjedag

16 september konsertspelning i Gustafs kyrka, tillsammans med Säters spelm lag och Gustafskören, klockare Hedin 200 år

21 september spel till dans i Sälen

10 november dansspel under Folkmusiknatta

15 november spel under sopplunch på Stefansgården

24 december spel före midnattsmässan i Kristine kyrka

Övrigt:

lörd 20 januari hade vi kurs med Ola Bäckström på dagen och knytisfest på kvällen, i fd Åke Wänns lokal på Hyttgatan, 25 deltagare

14 juni terminsavslutning hemma hos Thomas Fahlander

16 augusti upptakt hos Anders Lassbo i Vällgården, med grill och spel

Gästlärare under året: Ola Bäcksröm, Lars Hökpers, Pelle Gustafsson och Maria Jonsson

Under terminen har flera av lagets medlemmar hållit i övningarna, Lasse har inspirerat i arrangemang, Inger har lett oss i Lars Hökperslåtar och Orsalåtar,  Hans i Bodalåtar, Janne Å har lärt ut bl a Envikenlåtar, Stig har gett oss teknikövningar

På hemsidan kan medlemmar se en utförligare beskrivning av vad vi spelat och övat under resp träningskväll.

13 december var årets sista övning.

 Styrelsemöten:

Styrelsen har haft 10  protokollförda möten samt ett antal kortare avstämningar under året.

 Årsmöte:

8 mars hölls årsmöte, då 18 medlemmar närvarade.

Falun,februari 2019

Styrelsen för Falu spelmanslag