Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021[425]

Verksamhetsberättelse 2019

 

Styrelsen har under året bestått av:

ordförande. Eva Bergfors, kassör: Göran Wickman, sekreterare: Eva-Britt Bergström, ledamöter: Ebba Åslund, Inger Petri, Birgitta Carle-Kjellbert; suppleanter: Karin Larsson, Mats Fogel

Övriga förtroendevalda:

revisorer: Cynthia Zetterqvist och Ulf Kock, suppleant Ingalill Brattorp

Valberedningen:

Jan Lundin och Gudrun Liss

Spelledare:

i huvudsak Ebba Åslund. Några övningar har letts av medlemmar i laget.

Medlemsantal:

Vid utgången av 2019 hade laget 48 betalande medlemmar varav en studerande, vilket är två mer än föregående år.

Hemsida, outlook och FB:

Laget har en hemsida, faluspelmanslag.se, och en outlook, ”onedrive.live.com”, samt en FB grupp. Outlook.com är skapad av Hans Olander och där har han lagt in anmälningslista, inspelningar från bl.a. Finnbacka och en mapp för bilder. Där ligger alla styrelseprotokoll.

Övningar:

Laget har haft 36 övningstillfällen på torsdagskvällar kl 18:30-21:30 på Stefansgården varav en övning har varit på Annagården. Övningarna bedrivs i studiecirkelform via Sensus. Deltagarantalet har varit mellan 12 -30 personer. Vårterminen pågick från 17/1 – 13/6. Höstterminen pågick från 22/8 – 12/12.

Offentliga spelningar:
31/1 spel på Daljunkaregården

15/3 spel till dans på Lerdalsstämman

4/4 spel på Daljunkaregården

26/4 spel till dans på Falu Folk Musik & dans

19/6 spel på Daljunkaregården

29/6 spel till dans på spelmansstämma Leksand

3/7 spel till dans på Bingsjöstämman

14/7 spel i Stadsparken

26/7 spel till dans på logen, Boda gammelgård

8/9 spel på Svenska kyrkans familjeträff i Åsbobacken

20/9 spel till dans på spelmansstämma i Sälen

17/10 spel till sopplunch på Stefansgården

9/11 spel till dans på Folkmusiknatta

Övrigt:

Lördag 26/1 var det Särnakurs med Per Hardestam och Anders Almlöf på Främby udde. De lärde ut 8 låtar. Ca 30 personer deltog. Kursen avslutades med fest på kvällen.

Ebba har deltagit i spelledarkurs i Dala-Floda

På vår dansspelning den 26/4 på Falufolkmusik och dans deltog den tidigare spelledaren Carina Normansson

Den 19/5 bjöd Bjursås spelmanslag in till spel i församlingsgården i Bjursås. Det bjöds på allspel och fika. Några få från falu spelmanslag deltog.

Vårterminen avslutades med picnic på Stefansgården.

Höstterminen inleddes med kurs hemma hos Per Gudmundson och Lotta Johansson. 19 medlemmar deltog. Per lärde ut tre låtar, Grattis Lotta, Täpp Jons polska efter Anders Persson och polska efter trallaren Bud Olov Andersson. På kvällen var knytis i trädgården.

Under hösten påbörjades ett arbete, initierat av Janne Åslund, med att samla in låtar komponerade av medlemmar i laget som ska sammanställas i ett nothäfte. Då Falulaget är värd för Lerdalsstämman 2020 planeras för att vi spelar de låtarna då.

Den 3/10 fick vi besök av Bjursås spelmanslag. Det bjöds på allspel och fika. En trevlig kväll som flera ansåg kan återkomma.

Under hösten fick vi besked om att Stefansgåden behövde använda lokalen på torsdagskvällarna. Vi blev erbjudna att vara där annan dag i veckan. Efter diskussioner bestämdes att det är lättare att söka annan lokal än att byta övningskväll. Förslag kom att vara på Annagården. Den 14/11 hölls övningen där och beslut togs att vi övar där från vårterminen.

Ett mail har skickats ut till medlemmarna med information om GDPR.

Gästlärare:

Ola Bäckström

Styrelsemöten:

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten. Från april ligger protokollen på vår sida i outlook. com ”onedrive.live.com”.

Årsmöte:

Årsmöte hölls på på Stefansgården den 7/3. 18 medlemmar deltog

Falun september 2020

Styrelsen för Falu spelmanslag