Förtroendevalda

Du når hela styrelsen genom
info@faluspelmanslag.se

Ordförande
Eva Bergfors
evabergfors@yahoo.com
070-4947440

Sekreterare                                                                                                                                                       Eva-Britt Bergström                                                                                                                                                    eva.britt.bergstrom@gmail.com                                                                                                                          073-1819694

Kassör
Göran Wickman
gman@telia.com
023-62288 eller 073-9774012

Övriga styrelseledamöter

Ebba Åslund
ebba.aslund@gmail.com
070-2946138, 0760455314

Inger Petri
i.petri@tele2.se
023-23658 eller 070-6617971

Birgitta Carle Kjellbert
becelia@outlook.com
070-7526557