Förtroendevalda

Du når hela styrelsen genom
info@faluspelmanslag.se

Ordförande
Eva Bergfors
evabergfors@yahoo.com
070-4947440

Sekreterare
Ebba Åslund
ebba.aslund@gmail.com
070-2946138, 0760455314

Kassör
Göran Wickman
gman@telia.com
023-62288 eller 073-9774012

Övriga styrelseledamöter

Mats Fogel
matsfogel@gmail.com
070-2974029

Inger Petri
i.petri@tele2.se
023-23658 eller 070-6617971

Birgitta Carle Kjellbert
becelia@outlook.com
070-7526557