Förtroendevalda

Du når hela styrelsen genom
info@faluspelmanslag.se

Ordförande
Kerstin Streitlien

Sekreterare
Eva-Britt Bergström                                                                                                                                                    

Kassör
Göran Fält

Övriga styrelseledamöter
Ebba Åslund
Inger Petri
Erik Svensson
Karin Larsson
Eva Bergfors