Medlemssida

Här är vår medlemssida, där betalande medlemmar i laget kan ta del av musikarkiv, utökat bildgalleri, dagbok med mera. Om du just registrerat dig som användare kan det dröja en dag innan du får åtkomst till alla funktioner. Skulle problemen kvarstå, skriv till info@faluspelmanslag.se!

Till höger ligger ständigt två fält för andra inlägg: dels Medlemsforum, dels Meddelanden.

Medlemsforum är tänkt för medlemmars egna meddlanden till laget, t.ex. inbjudan till en spelkväll eller fråga om samåkning till ett evenemang.

Du skriver i forumet genom att klicka på +-tecknet i den svarta listen längst upp och sedan välja Inlägg. Då kommer du in på kontrollpanelen. Nu kan du skriva rubrik i översta vita fältet och själva meddelandet i det stora vita fältet.

När du är nöjd klickar du på den blåa knappen Uppdatera till höger. Sedan återvänder du till själva hemsidan genom att klicka på Falu spelmanslag i den svarta listen längst upp.

Fältet Meddelanden är en kanal för officiella meddelanden till laget från spelledare, styrelse och webb-ansvariga i första hand. Här kan bara administratörer skriva. Har du ett budskap som du anser passar bäst under denna rubrik kan du skicka det till info@faluspelmanslag.se.

 

 

Lämna ett svar