Bidra till hemsidans utseende och innehåll!

Välkommen med synpunkter på texter och funktioner! Skriv helst inlägg direkt i vårt medlemsforum, så att alla ser vad som redan kommenterats. Bildgalleri och musikarkiv är ännu i sin linda, men du kan bidra till uppbyggnaden genom att skicka bilder, ljudfiler, videofiler eller noter till info@faluspelmanslag.se, så lägger vi upp materialet efterhand.