Medlemsavgift!

Kom ihåg att betala medlemsavgiften – fortfarande den facila summan 300 kr att sättas in å plusgirokonto 426077-4 senast 2019-06-01. Därefter annars inga e-postutskick, hälsar kassören!

Lämna ett svar